Aplikacja do obliczania współczynnika aktywności
Jozef Wiora


Witam na mojej stronie.
Jest ona częścią pracy dyplomowej, której tytuł brzmi
"Wpływ modelu współczynnika akytyności na niepewność
pomiarów potencjometrycznych"
Ta stronka w rzeczywistości jest aplikacją do obliczania
współczynnika aktywności, który jest ważnym
składnikiem w pomiarach potencjometrycznych.
Ten współczynnik jest głównym tematem strony www.
Możesz go obliczyć różnymi znanymi mi modelami, ale również
otrzymane wyniki możesz ze sobą porównać m.in. dlatego,
iż jest tu możliwość zapisywania wyników do bazy danych.
Ważnym udogodnieniem jest opcja zilustrowania na wykresie
współczynnika aktywności, który jest zależny od stężenia.
Jeżeli chcesz korzystać z tych opcji proszę o zarejestrowanie się
i późniejsze zalogowanie.